Israeli children’s hold Israeli flags ahed of Israel 73rd Independence day, at a kindergarten in Moshav Yashresh, April 13, 2021. Photo by Yossi Aloni/Flash90 *** Local Caption *** àéìåñèøöéä
éìãéí
ãâì
ãâìéí
éùøàì
éùøàìéí
îçæé÷éí
çåââéí

https://israeleco.com/wp-content/uploads/1825248.jpghttps://israeleco.com/wp-content/uploads/1825248-150x150.jpgcontent-editorРусскоязычная пресса