Причина конфликта соседей: дети регулярно играли в футбол под окнами и разбудили младенца.